DELA

Svalt intresse för klimatdebatt

LAGTINGET. När lagtinget diskuterade klimatstrategin i fredags var få ledamöter närvarande.
Gun Carlson (c) passade dock på att ge landskapsregeringen en ordentlig känga.
Visserligen hade debatten påbörjats tidigare, men när landskapets högaktuella klimatstrategi var uppe för behandling i lagtinget i fredags var det mycket glest i bänkarna. Det poängterades också av Mats Perämaa (lib) när han tog plats i talarstolen. Då satt sju lagtingsledamöter och en minister och lyssnade.
Perämaa slog i sitt anförande ett slag för forskning inom miljöteknik och menade att Åland kan bidra trots litenheten.
– Vi kan vara med och finansiera forskning som bedrivs någon annan stans.
Enligt Perämaa kan Åland då få ta del av resultatet och etablera produktion som ger arbetstillfällen.
En av Östersjöfondens pristagare, Klas Hjelm, sa nyligen att dieselbilarna är ett stort bekymmer eftersom de släpper ut så mycket mer kväve än en bensinbil. Mats Perämaa ville tvärt om se att Åland fick möjlighet att med skatteinstrumentet sänka skatten på diesel.
– Vi kan tyvärr inte sänka skatten, men vi kan trycka på i riket så att vi får en vettigare styrning av bilparken.


Uppskakande hantering
En höjning av skatten på brännolja som används i båttrafik vill Mats Perämaa också undvika. Han hoppas att Finland får ett fortsatt undantag från EU-direktivet.
– Det är inte bra om vi återgår till bensindrivna båtar.
En konkret åtgärd för att minska energiförbrukningen i lagtingsbyggnaden kom också från Perämaa. Han hade räknat ut att lamporna i plenisalens tak när de är tända drar lika mycket energi som två tre egnahemshus i vintertid.
– Jag vill uppmana landskapsregeringen att sätta solpaneler på taket som kan ge energi till lågenergilampor. Det är viktigt att vi visar på exempel.
Miljöministern Harriet Lindeman (fs) lovade att diskutera saken med sina kollegor i landskapsregeringen.
När Gun Carlson tog plats i talarstolen kritiserade hon bland andra partikollegorna i landskapsregeringen efter som ingen från landskapsregeringen eller förvaltningen har åkt ut och tittat på skadorna i Eckerö och Hammarland som orsakats av den senare tidens skyfall.
– Det är uppskakande hur landkapsregeringen har hanterat det här.


Skrotningsavgiften
Harriet Lindeman hade ingen förklaring till varför ingen tittat på skadorna på egendomar på västra Åland.
– Jag är ledsen för att ingen varit ut, men det finns tid kvar att göra det.
Gun Carlson svarade att det kommer att finnas spår kvar i åratal. I klimatdebatten föreslog Carlson också att landskapsregeringen ska överväga att införa stöd till vindkraften.
Senast lagtinget debatterade klimatet föreslog liberalerna att alla som köper en ny miljöbil ska få ett bidrag på 1.000 euro. I lagtinget i fredags gick Carina Aaltonen (s) emot förslaget med motiveringen att pengarna går till dem som redan har råd att köpa en bil.
– Jag är mer tilltalad av tanken att man som i Sverige höjer skrotningsersättningen för äldre bilar. Det är viktigt att få bort de gamla bilarna snabbare.
Hon sa också att man inte pratar tillräckligt mycket om de problem som finns inom jordbruket.
– Vi stöder en utveckling av ett ekologiskt lantbruk.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax