DELA

Studier i Sverige viktigt för Åland

Från år 2012 kommer ett nytt system att införas som innebär att alla sökande med utländska betyg ska konkurrera på samma villkor när de söker till studier i Sverige.
Den frågan diskuterades på Nordiska ministerrådets möte om utbildning och forskning i Köpenhamn i början av veckan.

Vicelantrådet Britt Lundberg (C) deltog i mötet och klargjorde varför Åland behöver särbehandlas när det gäller antagning till svenska högskolor.
– Det är angeläget att inför svenska regeringen och Norden förklara varför särskild hänsyn behöver tas till Åland, säger Lundberg.
70 procent av de ålänningar som fortsätter sina studier efter gymnasialstadiet väljer studier i Sverige. Orsaken är att utbildningsmöjligheterna på svenska i Finland är begränsade och tillträde till svensk högskola ofta det enda reella alternativet för ålänningar att studera på sitt modersmål.
För Ålands del är en säkrad tillgång till studier i Sverige avgörande för bildningsnivån på Åland. Förändrade förhållanden skulle kunna inverka hämmande på kompetensförsörjningen för landskapet.
Läs mer i fredagens pappersversion av Nya Åland!

Nina Smeds