DELA

Strid om byggnaderna på Märket

Ingvald Eckerman i Eckerö Storby känner sig överkörd av Finlands fyrsällskap. Han anser sig ha fått ärva fyrvaktare Roland Carlbergs snickarbod på Märket. Det har han papper på.
Den pensionerade fyrvaktaren Roland Carlberg avled i somras och i och med det ansåg sig Ingvald Eckerman stå som ene ägare till denna bod, byggd ovanpå vedlidret på fyrlandet Märket.
Ingvald Eckerman var god vän med Carlberg. För fyra år sedan började de tillsammans renovera snickarboden på Märket.
– Vi grejade upp en hel del där. Carlberg såg mig som den rättmätige ägaren. Han ville att jag skulle få äga hälften av boden genast och allt skulle bli mitt när han gått bort. Jag har pappret på detta, som är bevittnat.
Pekka Väisänen, ordförande i Finlands fyrsällskap, hävdar att sällskapet arrenderat hela Märket, med samtliga byggnader.
Väisänen säger att fyrsällskapet har lagen på sin sida och man behöver alla utrymmena på Märket, till bostäder åt fyrvänner eller gäster.
– Jag är mycket ledsen över Eckermans åsikt att man bara talar finska på Märket, säger han. Ålänningarna som besökt Märket vet, att vi nästan alltid gör guidningar på svenska. All information är på svenska och till exempel Märkets 125-årfest var enspråkig, på svenska. Märket är en mycket internationell plats, inte finsk. Vi välkomnar flera ålänningar att jobba där frivilligt.
Läs mer i papperstidningen!

Kiki Alberius-Forsman