DELA

Storsatsning för viligt vatten på Vårdö

Ett miljonprojekt närmar sig sin fullbordan i Vårdö. Dricksvatten av god kvalitet ska snart vara tillgängligt för kommunens invånare bara alla vattenledningar som transporterar vatten från Saltvik grävts ner.
Men när ett projekt är avklarat väntar flera på sin tur.

Vårdöborna har tidigare fått sitt vatten genom lokala små vattenbolag med borrbrunnar. Men vattnet är av dålig kvalitet berättar kommuntekniker Folke Karlsson.
– Det är mycket järn och mangan i berggrunden.
Nu bygger man ut ett kommunalt vattenledningsnät där vatten från Bocknäs vatten i Saltvik rinner ut till hushållen på Vårdö. Vattnet kommer från Lavsböle träsk.
Arbetet med vattenledningarna inleddes 2007 och distributionsledningarna beräknas vara dragna 2011.
– I höst börjar vi dra ledningar mot Sandö om finansieringen kan ordnas. I och med det är fasta Vårdö täckt.
Vad kostar det här?
– Mycket pengar. Hittills runt en miljon euro vilket bekostats delvis med landskapsbidrag.
Arbetet med att gräva ner ledningarna är lite krångligare än man tror. Att spränga bort berg fördyrar och därför får man gräva runt.

Green Island
Vad blir kommunens nästa stora projekt?
– Jag har tänkt gå i pension, säger Folke Karlsson med ett skratt. Men vi håller på med ett miljöprojekt, Green Island.
Green Island, den gröna ön, är ett EU-projekt för miljön. Kommunen har lämnat in en ansökan om miljöåtgärder vid Lövösundet för fosforsedimenteringsbassänger, nytt reningsverk och allmänna miljöåtgärder vid vattnet.
– Planerna bearbetas på landskapsnivå just nu. Får vi pengar för det blir det ganska mycket arbete med det.
Projektet beräknas kosta 350.000 euro och de kostnaderna ska landskapet och EU dela på.

Läs mer om framtidstron på Vårdö i fredagens Nya Åland.

NINA SMEDS
nina.smeds@nyan.ax