DELA

Stor skillnad i kyrkans kassor

De åländska församlingarnas ekonomi varierar kraftigt. År 2011 var Hammarland rikast och Brändö-Kumlinge fattigast.
Det framgår av Domkapitlets statistik som publicerats i Kyrkpressen.
I en tabell redovisas församlingarnas årsbidrag per medlem.
– Det är ett mått på församlingens överskott per medlem, förklarar ekonomichef Bengt Grönlund vid Mariehamns församling. Enkelt uttryckt är det intäkter minus kostnader per medlem, före avskrivningar.
Enligt Grönlund säger siffrorna i sig inte hela sanningen. Ett stort fastighetsinnehav ger exempelvis höga avskrivningar.
– Vi i Mariehamn har en balanserad och relativt god ekonomi, kommenterar han sifforna.
Tre församlingar ligger på minus, Sund-Vårdö, Ålands södra skärgårdsförsamling och Brändö-Kumlinge församling.
Att Hammarland har så högt årsbidrag beror på att församlingen sålde en hel del mark till kommunen just under fjolåret.
Läs mer i papperstidningen! (ka-f)