DELA

Stor satsning mot mårdhund

Mårdhunden skall inte få etablera sig ytterligare i Norden och helst skall den bort från hela Europa.
Nordiska krafter samarbetar nu i ett stort EU-projekt mot den ovälkomna invandraren. Om ett par veckor möts man på Åland.
Mårdhunden hör hemma i Asien men under de senaste decennierna har den sakta men säkert vandrat västerut. I dag finns det rikligt med mårdhund i Finland och på Åland men också i stora delar av östra och mellersta Europa.
Mårdhunden sprider sig invasionsartat. Den hotar den befintliga biologiska mångfalden och den sprider sjukdomar till människan. I Europa klassas mårdhunden därför som en naturvårdsfråga som man allra helst borde försöka utrota helt.
I Sverige kämpar man målmedvetet mot att mårdhunden skall etablera sig. Man har lyckats mota djuret i grind i den norra delen av landet men nu finns det risk för invasion också söderifrån eftersom mårdhunden sprider sig snabbt i Danmark.

Ett samarbete
För att utveckla nya och gemensamma metoder för att bekämpa mårdhunden och förhindra att arten etablerar sig ytterligare har man för några månader sedan inlett ett internordiskt samarbete som heter mårdhundsprojektet.
I månadsskiftet januari-februari skall tiotals jägare, forskare och naturvårdare inom projektet träffas på Åland.
– Det handlar i första hand om ett tredagars skolnings- och diskussionstillfälle, säger Mathias Lindström, jaktchef på svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt och den som håller i trådarna för Finlands del.

Stora problem
Att träffen arrangeras just på Åland beror främst på vårt lämpliga geografiska läge men Lindström tror att också vi i längden kommer att kunna dra nytta av det man kommer fram till inom ramen för projektet.
– Exakt hur Åland kan gagnas är för tidigt att säga, projektet är så nytt ännu. Men ni har ju stora problem med mårdhund och vi skall förhoppningsvis kunna utveckla både nya och effektiva metoder, säger Lindström.
– Mårdhundsprojektet är mycket intressant eftersom det ger både jägare och andra möjlighet att påverka ett stort problem.

Stort intresse
Det treåriga mårdhundsrojektet har beviljats bidrag på drygt 5 miljoner euro av i huvudsak EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt, LIFE .
Projektet, som följs med stort intresse i flera europeiska länder, leds av Sverige. Finland och Danmark är medlemmar och Norge, som ju inte hör till EU, är med som samarbetspart.
I styrgruppen finns representanter från svenska naturvårdsverket, svenska jägareförbundet, jägarnas centralorganisation i Finland, direktoratet för naturförvaltning i Norge, naturstyrelsen i Danmark, svenska statens veterinärmedicinska anstalt, svenska lantbruksinstitutet SLU, smittskyddsinstitutet och länsstyrelserna i Skåne, Norrbotten och Västerbotten.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax