DELA

Stödet till Chips snart slut

För Chips Food innebär det nya programmet för fiskerinäringen 2007-2013 att samhällsstöd inte längre kan betalas ut.
Företaget, som hittills varit en av de största stödmottagarna, ingår numera i Orklakoncernen som är för stor för att kunna stödas.
För några veckor sedan godkände landskapsregeringen förslaget till nytt program för fiskerinäringen. Den nuvarande programperioden tog slut vid årsskiftet.
En nyhet är att miljökonsekvensbedömning numera enligt EU måste göras för alla typer av stödprogram.

Slut på stöd
En annan stor nyhet är att Chips Food, en av de stora stödtagarna under de hittillsvarande programperioderna, enligt regelverket inte längre har rätt till stöd.
Förklaringen är enkel: Stöden riktar sig till små och medelstora företag, och Chips Food är ju numera en del av den norska storkoncernen Orkla.
– Dotterbolag räknas till koncernen, förklarar byråchef Olof Karlsson.
Senast fick Chips Food ett bidrag på 126.000 euro beviljat av landskapsregeringen den 20 december i fjol. Summan utgör 35 procent av det som investeringen i produktions- och miljöutvecklingsåtgärder kostar. Investeringen väntas leda till en omsättningsökning på 5 procent, motsvarande 250 ton förädlade fiskprodukter, och personalstyrkan väntas växa med tre personer.

En ansökan till
Ytterligare en stödansökan från Chips Food har lämnats in. Den ska behandlas på tisdag och gäller en större satsning på totalt cirka 600.000 euro. Också för den satsningen har företaget ansökt om 35 procent i stöd via fiskeriprogrammet. Genom investeringen planerar företaget att utöka verksamheten kännbart och anställa fler.
Blir det nej på anhållan nu när en ny stödperiod har inletts?
– Nej. Så länge det finns pengar kvar från förra perioden får de delas ut.
Programmet för den nya perioden träder i vilket fall som helst inte i kraft förrän till sommaren. Arbetet med det är i full gång.
Olof Karlsson tycker att det är synd att ett företag som Chips Food utestängs från programpengarna.
– Regelverket är entydigt, så det kan man inte göra något åt. Det är synd därför att det finns så få nyskapande företag att sätta resurser på.

Något mindre pengar
Programpengarna för perioden 2007-2013 har skurits ner lite jämfört med den nu avslutade perioden, men Olof Karlssons bedömning är att de räcker. Mycket beror det på vilka investeringsbehov omstruktureringen av vattenbruket, alltså fiskodlingsnäringen, för med sig. Om något större nydanande projekt kommer i gång kan det gå åt mycket pengar.
Olof Karlssons bedömning är dock att osäkerheten inför framtiden är så pass stor bland fiskodlarna att investeringsviljan inte är på topp.
Sammanlagt finns det 6,8 miljoner euro i potten för nästa programperiod, hälften från EU och hälften från landskapet.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax