DELA

Statsåklagare kommenterar motorcykelfallet

Riksåklagarämbetet har tagit emot anmälan mot den åländska polisens agerande i samband med stoppandet av en motorcyklist.
– Om polisen agerat på detta sätt strider det emot föreskrifterna, säger statsåklagare Jukka Rappe.
Som Nya Åland tidigare har berättat gav polisen den 23 juli stopptecken till en motorcyklist som körde på bakdäcket på Storagatan.
Föraren accelererade och försökte köra förbi men hindrades av polisen, som enligt ett ögonvittne tog ett nacksving på mc-föraren medan han körde. Motorcyklisten har gjort en anmälan mot polisen och ärendet har mottagits av riksåklagaren.

Preliminär undersökning
– Ärendet kommer att fortskrida på samma sätt som alla anmälningar mot polisen. Det kommer att göras en preliminär utredning där man tittar på vad som skrivits om ärendet i polisens register och eventuellt pratar med de inblandade poliserna. På basen av det bestäms om en förundersökning kommer att inledas eller inte, säger statsåklagare Jukka Rappe.
Efter förundersökningen kan det sedan bli aktuellt med åtal mot polisen.
Vad kan du säga om det aktuella ärendet?
– Jag har hunnit titta på ärendet snabbt. Om polisen har agerat på det sättet som det påstås i anmälan, alltså tagit grepp på en körande motorcyklist, låter det ju som ett besynnerligt sätt att agera, menar Rappe.
– Om polisen agerat på detta sätt strider det emot föreskrifterna om stoppande av fordon.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni