DELA

Stans byggnader väcker känslor

Ja, Mariehamn får bjuda ut flera av sina fastigheter till försäljning för att få in pengar till stadens kassa.
Men politikerna har sina skötebarn som de värnar om.
I fullmäktigedebatten i tisdags framgick det tydligt att vi har flera omröstningar att vänta då politikerna i framtiden skall ta ställning till försäljningen av enskilda fastigheter.
Centern stöder inte försäljningen av lärarbostäderna.
– Vi anser att det är kortsiktigt dumt att bryta ut en tomt från skolfastigheten när vi står inför utveckling av skolsektorn och ökat samarbete med andra kommuner. Tomten kan vara av stor betydelse för staden i framtiden. Dessutom kan vi konstatera att Strandnäs skola varit helt förskonade från inbrott och skadegörelse. Det är säkert värdefullt att det lyser lampor i området, sade Britt Lundberg (C) i sitt anförande.
Lundberg föreslog en kläm om att lärarbostäderna skulle strykas från listan över försäljningsobjekt men fick bara stöd av de tre egna i fullmäktige.

ÅCA-fastigheten
Socialdemokraterna stöder inte en försäljning av ÅCA-fastigheten om inte Emmaus får köpa den till ett rimligt pris.
– Jag ömmar för Emmaus. Där jobbar 60 personer, många av dem orkar inte jobba i det hårda tempo som finns på andra arbetsplatser i dag, sade Ulla Andersson (S).
Hon fick omedelbart mothugg av Britt Lundberg:
– Alla ömmar väl för Emmaus. Det är inte verksamheten som skall säljas utan fastigheten.
Både Bjarne Blomster (C) och Birgitta Johansson (MF) ansåg att gamla Tekniska verken kunde vara ett alternativ för Emmaus.
Socialdemokraterna och Mariehamns Framtid vill inte flytta socialkansliet från Nyfahlers och de två partierna är inte heller pigga på att sälja äldreboendet Mariegård.
– Jag är skeptisk till att sälja ut ett färdigt byggt äldreboende med tanke på åldersstrukturen, sade Henrik Löthman (S).
Mariepark, gamla tullhuset och Parkgatan 24 är de fastigheter som många politiker anser att man först skall göra sig av med.
– Mariepark borde ju vara enastående fint att sälja ut till bostäder och ge mycket pengar, sade Ulla Andersson.
Socialdemokraterna tycker dessutom att staden skall syna de stora arenorna och utreda möjligheten att göra sig av med de kostnader som de för med sig i underhåll.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen