DELA

Stan förlorar miljoner på landskapsandelssystemet

En ekonomisk analys av inkomstutvecklingen utgående från bokslut för 2008-2012 visar att inkomstgapet mellan staden och de övriga kommunerna växer med 5 miljoner euro per år. Det berättade stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (MSÅ) för landskapsregeringen i fredags.
Mariehamns stad träffade landskapsregeringen gällande landskapsandelarna på fredagen. Staden kräver inte några pengar av regeringen för de oindexjusterade landskapsandelarna, däremot vill man så snabbt som möjligt få till en förnyelse av landskapsandelssystemet.
Mariehamns stad har gjort en egen ekonomisk analys av inkomstutvecklingen utgående från bokslut för 2008-2012, det vill säga för de fyra första åren sedan nuvarande landskapsandelssystem trädde i kraft.
– Vi har tagit fram siffror som visar samtliga inkomster, både skatteinkomster och inkomsterna från landskapsandelarna. De visar att gapet mellan staden och de övriga kommunerna växt med 5 miljoner euro per år sedan 2008 till stadens nackdel, säger stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (MSÅ).
Läs mer i dagens Nya Åland.

Malin Lundberg

malin.lundberg@nyan.ax