DELA

Stadsstyrelsen oenig om budgeten

Stadsstyrelsen är inte enig om hur Mariehamn skall få in pengar.
Men majoriteten står bakom förslaget till budget för år 2013 som innebär att skatten inte förändras och att Bastun kanske får lite pengar.

I går på morgonen undertecknade stadsstyrelsen i Mariehamn det budgetförslag som nu överlämnas till politikerna i fullmäktige.
Förslaget har krävt 27 omröstningar och har majoriteten bakom sig medan socialdemokraterna som väntat har lämnat in en reservation (se separat artikel).
Oenigheten handlar i huvudsak om principerna för hur staden skall få intäkter, på den pressinformation som ordnades i går var ledamöterna däremot måna om att betona att de är överens om mycket i själva budgeten.
Jämfört med det budgetförslag som stadsdirektör Edgar Vickström lade fram för ungefär en månad sedan bjuder stadsstyrelsen inte på några större överraskningar. Men nytt är att budgeten slutar på plus, att skatterna inte förändras och att bildningsnämnden får lite extra pengar som förslagsvis skall subventionera Träffpunkt ungdoms hyra för Bastun.

Över nollstrecket
Då stadsfullmäktige i Mariehamn i våras slog fast ramen för 2013 räknade politikerna med att staden nästa år skall göra en vinst på cirka 3,34 miljoner euro. Då Vickström offentliggjorde sitt första budgetförslag var den summan ersatt av ett underskott på närmare en miljon euro. Nu, i stadsstyrelsen förslag till budget, har det beräknade resultatet kravlat över nollstrecket igen men det kommer trots det inte ens i närheten av miljonerna i ramen utan stannar på plus 54.000 euro.
Stadens vinst påverkas bland annat av att skatteintäkterna är betydligt mindre än man kalkylerade med i ramen. Men den största orsaken till att det har kastat så mycket i beräkningarna är oklara uppgifter om landskapsandelarna: Då ramen gjordes upp visste man överhuvudtaget inte att andelarna skulle minska och då Vickström gjorde sin budget handlade det plötsligt om en minskning på 2-3 miljoner euro.
I dag vet man att minussumman blir cirka 1,6 miljoner.

Den andra stora skillnaden mellan stadsstyrelsens och stadsdirektörens budgetförslag är att politikerna i det här skedet inte vill införa någon fastighetsskatt.
– Vi vill fortfarande arbeta för en breddad skattebas och det är ett bekymmer att vi har drygt 1.000 bostäder som i dag har personer skrivna utanför Mariehamn, sade stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M) då budgeten presenterades i går.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax