DELA

Stadsstyrelsen klubbade lägenhetskomplex

Stadsstyrelsen har efter omröstning godkänt planerna på att bygga ett lägenhetskomplex i Sviby och också utökad byggrätt för både Park hotell och tidningen Ålands hus.
Stadsstyrelsen beslöt efter en omröstning som slutade 6-2 att godkänna det förslag till stadsplan för Sviby som gör det möjligt att bygga ett bostadskomplex med billiga hyreslägenheter för bland annat studerande nordväst om sjukhusrondellen i Mariehamn.
Mot förslaget röstade socialdemokraterna Sara Kemetter och Anders Hallbäck som tycker att området i stället kunde användas för småskalig bebyggelse och att staden skall förhandla med byggherren om andra lösningar för ett hyreskomplex.
Stadsstyrelsen godkände också en ändring av stadsplan som gör det möjligt för Viking Line att bygga till Hotell Park. det beslutet var enhälligt.
– Det är mycket roligt och positivt att stadsstyrelsen medverkar till att hotellbranschen kan expandera, säger stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M).
Dessutom godkände stadsstyrelsen en ändring av stadsplanen som ger Ålands tidningstryckeri rätt att bygga till. Men i den här frågan gick stadsstyrelsen emot stadsutvecklingsnämnden.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen