DELA

Sottunga gnetar sig ur krisen

Landskapets likviditetslån tillsammans med ett omfattande sparprogram har hjälpt Sottunga en bit på väg ur den djupa ekonomiska krisen kommunen befann sig i hösten 2011.
Går det enligt planen kan man komma till ett plus-minus-noll-resultat redan i år, enligt kommunstyrelsens ordförande Björn Rönnlöf.
Landskapsregeringen har beviljat Sottunga kommun ett likviditetslån på 195.000 euro för 2012. Ifjol lånade Sottunga 140.000 euro av landskapet och den sammanlagda lånesumman är nu alltså 335.000 euro.
Sottunga kommun har i enlighet med lånevillkoren lämnat kvartalsredovisningar till landskapsregeringen fjolåret och det konstateras att även om resultatet är negativt är det bättre än budgeterat.
– Vi har ju inget bokslut ännu men i reda pengar rör det sig om ett minusresultat på cirka 135.000 euro och det är något bättre än vi budgeterade. Delvis beror det väl på felbudgeteringar men vi har också gjort direkta inbesparingar. Till exempel var kommunkansliet obemannat i perioder så personalkostnaderna blev mindre än planerat och så har vi förstås gnetat på alla ställen där det går, säger kommunstyrelsens ordförande Björn Rönnlöf.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist