DELA

Sopöversvämning på Järsö åtgärdad

Första helgen i juni svämmade återvinningsstationen vid Järsö gamla skola över av sopor.
Nu har större tunnor satts ut och nytt för i sommar är att både fast- och fritidsboende på Järsö-Nåtö får lämna sina sopor i Norrböle.
En läsare kontaktade Nya Åland och sade att den obemannade återvinningsstationen på Järsö, i närheten av gamla skolan, var fullproppad med sopor. Läsaren var bland annat bekymrad över att sopor låg så öppet och kunde locka råttor och sprida bakterier i närheten av ett daghem.
Lemlands kommuningenjör Johan Willstedt är medveten om problemet med den överfulla stationen och nu har man utökad kapaciteten i stationen, så att det finns mer utrymme inför sommarsäsongen.

Kort på kommande
Sedan ifjol får även fritidsfastigheterna i Lemland föra sitt brännbara restavfall utan extra avgift till Bengtsböle. Nytt för denna sommarsäsong är ett avtal som gör att boende i Järsö-Nåtö-området får föra sitt avfall även till Mises återvinningscentral i Norrböle.
Läs mer i fredagens Nya Åland!

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax