DELA

Sonerasamtal bröts i centrumkvarter

Samtal som bryts eller störs av att man inte hör vad den andra personen säger.
Så har den senaste veckan varit för företagaren Stig Abrahamsson och andra Sonerakunder som arbetar eller bor nära korsningen Ålandsvägen-Norra Esplanadgatan.
Nu är en lösning på gång.
– Det har varit totalt omöjligt att ha några längre samtal. De bryts stup i kvarten. Och jag hör ingenting av den jag pratar med medan den andra hör mig.
Det berättar Stig Abrahamsson på företaget Geocultor som finns i Gustaf Erikson-kontorshuset i korsningen Ålandsvägen-Norra Esplanadgatan.
Det visade sig att andra företag i kontorshuset haft samma problem.


Taxibokningar
När Stig Abrahamsson kontaktade Soneras rikstäckande kundtjänst fick han beskedet att de inte kände till några problem.
Men flera klagomål kom in, bland annat från Mariehamns taxi där man fick problem med körningsbokningar som gått ut till förarna via mobiltelefon. De betalcentraler som taxichaufförerna använder är också kortbelagda.
TeliaSoneras åländska personal känner till problemet och det åtgärdas som bäst, säger Dick Klemets, teknisk expert på TeliaSoneras kontor i Norrböle.
På torsdagen väntade Klemets på reservdelar som skulle komma med kvällsflyget. Förhoppningsvis ska mobiltelefontrafiken fungera som vanligt i dag.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom