DELA

Solberget-boende protesterar igen

I en skrivelse till Jomala kommun kräver de boende på Solberget ett stopp för vidare exploatering av området om inte de anläggningar som ännu inte färdigställts blir färdiga.
Det handlar om en gångtunnel under Lemlandsvägen in mot centrum, en bullervall som ännu inte är helt färdigställd och en simstrand som inte är färdig och inte sköts ordentligt. Man undrar också om kommunen har tagit över skötseln av grönområden mellan vägarna som inte färdigställts.
Innehållet är till väsentliga delar det samma som i den skrivelse som riktades till Solberget Ab:s vd Björn Holmström i december. Kommunstyrelsen i Jomala behandlar invånarnas skrivelse på mötet i dag måndag.
Erik Hallstensson