DELA

Snuset mycket värt för Eckerölinjen

Snus för en halv miljon euro säljs varje år på Eckerölinjen. Om man räknar in alla kringeffekter så stiger värdet till uppemot en miljon euro årligen.
– Väldigt mycket pengar!
Det konstaterar koncernchef Björn Blomqvist i en kommentar till gårdagens nyhet att EU kräver Åland på över två miljoner euro i böter för att snus säljs när Ålandsflaggade fartyg befinner sig på svenskt vatten.
Snus är en viktig produkt för ombordförsäljningen, intygar han.
Finns det risk för att Eckerö flaggas ut till Sverige för att få fortsätta sälja snus?
– Det finns det säkert. Det är alltid ett problem när en situation med kraftigt olika konkurrensförutsättningar uppstår beroende på var fartyget är flaggat.
Ålandsfärjan är svenskflaggad och får alltså fortsätta sälja snus ombord.


”Felaktigt beslut”
Hans Ahlström, vd för Ålands redarförening, menar att EU-kommissionen har gjort ett felaktigt beslut.
– Kommissionen borde göra bedömningen ur konkurrenssynvinkel, inte som nu ur tobaksperspektiv. Kommissionens val medför snedvriden konkurrens mellan länder på EU:s inre marknad.
Han är nöjd över att EG-domstolen nu ska pröva ärendet.
– Det är bra att frågan blir provad juridiskt. Resultatet måste ju bli ett annatomkonkurrensaspekten beaktas.
Han påpekar att det förekommer uppgifter om att Tallink, som seglar under estnisk flagg, säljer snus ombord på sina färjor i Estland – trots att landet har en lag som uttryckligen förbjuder det.
– Varför särbehandlas Estland?

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax