DELA

Smutsig drog upptäckt på Åland

I Baltikum är missbruket av ”syntetiskt kat” eller efedrone utbrett. Nu rapporterar Svenska Dagbladet att två fall nyligen upptäckts på Åland. Men vid polisen i Mariehamn är man förtegen.
– Jag har hört talas om det, men jag har inte hört att den förekommit i någon större omfattning, säger kommissarie Henrik Hagelberg.
Jonas Bergquist är professor i analytisk kemi och neurokemi vid Uppsala universitet och han fick uppgiften att två fall upptäckts på Åland via en klinik i Estland som Uppsala universitet samarbetar med i kartläggningen av drogens skadeffekter. Bland annat akut manganförgiftning som kan leda till ett parkinsonsliknande förlopp.
– De hade fått uppgifter om två misstänkta fall från Åland som uppvisade de här förgiftningssymptomen, säger Jonas Bergquist.
Hur utbrett missbruket egentligen är på Åland går inte att få ett svar på i semestertider och Henrik Hagelberg vid polisen i Mariehamn vill inte uttala sig desto mera.
– Jag hänvisar till mitt tidigare svar, det har inte förekommit i någon större omfattning här.

Vanligt i Sovjet
Efedrone eller metkatinon som är den kemiska benämningen har under lång tid använts i Baltikum och var tidigare mycket vanligt i Sovjetunionen. Enligt svenska åklagarmyndighetens farlighetsbedömning av narkotika kan drogen med hänsyn till beroenderisken och risken för livshotande skador jämställas med heroin. Särskilt allvarligt är att missbrukare kan hamna i ett intensivt och upprepat intag som kan fortgå i en vecka. Till det yttre ser drogen ut som ett vitt eller svagt färgat pulver.
Än så länge har drogen inte påträffats i Sverige men nu finns farhågor om att drogen blir allt vanligare.

Smutsiga laboratorier
Tillverkningen sker ofta i smutsiga hemmalaboratorier i Baltikum och Ryssland, inte sällan av missbrukarna själva.
– Drogen tillverkas genom en enkel och smutsig syntes med kemikalier som kan köpas i ett snabbköp, i till exempel Estland. Därefter filtreras blandningen lite lätt i en binda eller tampong. De här personerna är inga goda kemister och slutresultatet är en blandning med en mycket hög halt av mangan som vanligtvis injiceras, säger Jonas Bergquist vid Uppsala universitet.

Manganförgiftning
Förutom akut manganförgiftning hör även psykos, avmagring, uttorkning, hallucinationer och risk för våldsamma aggressionsutbrott till drogens skadeverkningar. Jonas Bergquist har med sitt forskarteam behandlat flera patienter i samarbete med en klinik i Estland och sett drogens effekter på nära håll.
– Den enormt höga manganhalten är direkt skadlig för nervceller och lever. Det uppstår en motorisk störning, det blir svårt att starta igång motoriken, man fryser i sitt rörelsemönster. Långt gångna patienter bli sängbundna eller rullstolsbundna. De patienter vi har behandlat i Uppsala kunde inte ens gå ur sängen trots att de var i 25-årsåldern. Det handlar om permanenta skador och det är inte troligt att de kommer att återhämta sig.
– Man ska absolut undvika den här drogen, det är inget man ska laborera med, säger Jonas Bergquist.

JOHN GRANLUND