DELA

Smakbyn vill rubba fornlämning

Nordiska Matkompaniet Ab som driver Smakbyn i Sund Kastelholm anhåller hos landskapsregeringen om att få rubba en fornlämning.
Museibyrån gjorde under våren och sommaren en provundersökning av det område som detaljplaneras för Smakbyns utveckling.
– Provundersökningen avgränsade två områden som intressanta ur museal synvinkel. Bägge ligger inom planeringsområdets norra del, berättar Kim Darmark på museibyrån.
Det ena området innehåller stophål efter en eller flera byggnader.
– Det är mycket sannolikt att dessa lämningar ska knytas till en tegellada från 1600-talet, över vilken det även finns kartmaterial, säger Darmark.
Det andra området innehåller olika jordlager med kol, tegel och lite fynd av järn, ben, slagg och glas.
Nu anhåller Nordiska matkompaniet få rubba lämningarna på det senare området.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg