DELA

Slutrapport om kaj 6 klar i sommar

Budgeten på 9,4 miljoner euro för ombyggnaden av kaj 6 och hamnterminalen kommer sannolikt att överskridas, tror infrastrukturnämndens ordförande Roger Jansson (M).
Förhandlingar pågår som bäst.
Nämnden informerades om det omfattande om- och utbyggnadsarbetet av hamnanläggningen på onsdagens möte. Arbetet med slutrapporten har påbörjats men allt underlag är inte ännu klart.
En diskussion som också återstår är den om konstruktören Nord Engineerings ansvar för de försenade ritningarna.
– Det är en del av diskussionen om matargångarna och om kajen och stödbalkar. Vi skickade tidigare ett brev där vi aviserade våra krav.
Roger Jansson hoppas att slutrapporten blir klar till mitten av sommaren.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre