DELA

Skarven är ännu osåld

Försäljningen av Skarven går på halvfart i väntan på att det blir klart med vem som tar över driften på linjen.
– Vi bedriver ingen aktiv försäljning av Skarven, men kommer nån med ett bud som är intressant så får vi förstås göra en bedömning. Klart är i alla fall att vi skulle behöva ersättande tonnage i så fall, säger trafikavdelningens chef Niklas Karlman till Åland 24.
– Enligt budgeten för 2012 och 2013 är målsättningen att konkurrensutsätta driften på linjen Svinö-Degerby och den 25.10.2012 fattades ett beslut om att genomföra detta. Sedan det har jobbet med att ta fram förfrågningsunderlag pågått och när det är klart skall ännu ett beslut fattas, om att begära in anbud.
Skarven anmäldes i början av hösten till försäljning hos en internationell mäklare. (tt-s)