DELA

Skärgårdsprojekt tar time out

Projektet Företagsam skärgård läggs på is.
Varför, undrar Christian Pleijel, skärgårdsutvecklare för landskapets näringsavdelning.
– Det är viktigt att föreningen finns för skärgårdens räkning, säger Pleijel
Han räknar upp tre aspekter som ingen person inne i Mariehamn skulle kunna göra. Det är att den behövs för att kunna ge rådgivning till företag i skärgården och till de som driver skärgårdsprojekt.
Den behövs också för att kunna utveckla kompetensen.
– Vi är ju inte perfekta inom alla områden, säger han.
Och det är också viktigt att den finns för att projekt och företag i skärgården får bidrag.
– Jag tycker att det är väldigt märkligt att man får ett bidrag på 40.000 euro från landskapsregeringen men väljer att tacka nej, säger Pleijel.

Flera faktorer
Verksamhetsledaren Lis Karlsson berättar om en ständig uppgivenhet inom styrelsen.
Hon säger att det finns flera orsaker till varför man väljer att lägga ner verksamheten för en tid. Det som hon främst lyfter fram är att uppgivenheten är stor, att år ut och år in inte veta om man kan fortsätta när föreningen stöder sig på projektbidrag för ett år i taget.
– När vi redan hade tagit beslutet att vi skulle lägga ner fick vi meddelandet att vi ändå skulle få bidrag från landskapsregeringen. Det här efter att vi hade fått förstå att vi skulle bli utan i år, säger Karlsson.
Karlsson berättar också att de kommer att starta upp verksamheten igen i juli.
– Under den här tiden kommer vi att se över vår verksamhet och planera för två år framåt. Då skulle vi kanske kunna få bidrag för mera än ett år i taget, säger hon.

SOFI NORDMYR
redaktion@nyan.ax