DELA

Skärgårdskritik mot landskapsregeringen

Lokala företagare som väljs bort i upphandlingar, ökad arbetslöshet och ”katastrofal” färjetrafik.
Kökars kommunledare riktar nu skarp kritik mot flera av landskapsregeringens beslut.
– Det finns någon form av klyfta mellan regeringens grundinställning till skärgården och det som de facto görs, säger kommundirektör Kurt Forsman.
När landskapet nyligen upphandlade varutransporterna i skärgården, vann transportföretaget Miro med bas i Jomala. I en insändare kritiserar Kurt Forsman och kommunstyrelsens ordförande Philip Hällund nu landskapet för att inte fatta ”regionalpolitiska beslut”.
De menar att ett enmansföretag betyder lika mycket för skärgården som ett större företag på andra ställen. Den företagare som hittills har skött transporterna blir nu arbetslös till årsskiftet.
– Han överväger nu att flytta till Sverige för tredje gången i livet, säger Kurt Forsman.
Sommarens trafik till och från Kökar är en annan sak som de riktar kritik mot.
– Den har varit katastrofal. Man har kört en färja som inte är ändamålsenlig, m/s Ejdern. Om man är handikappad finns det ingenstans att ta vägen där och rullstolar har parkerats på bildäck. Kapaciteten har varit bristfällig, turister har inte sluppit hit i den utsträckning de har velat.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén