DELA

Skärgårdsförsamling byter namn

Ålands norra skärgårdsförsamling blir Brändö-Kumlinge församling från årsskiftet. Beslutet fattade Kyrkostyrelsen i tisdags.
När Kyrkostyrelsen i oktober 2005 beslöt att flera församlingar på Åland skulle dras in bildades de nya församlingarna Ålands södra skärgårdsförsamling och Ålands norra skärgårdsförsamling från början av 2007.
Redan 2006 ville Brändö och Kumlinge att deras nya församling skulle heta Brädö-Kumlinge församling.
– Kyrkofullmäktige i Ålands norra skärgårdsförsamling gjorde i juni i år en enhällig framställning till Borgå domkapitel om att församlingens namn ändras till Brändö-Kumlinge församling. Domkapitlet förordade nu namnändringen trots att domkapitlet år 2006 ansåg att Ålands norra skärgårdsförsamling var ett bättre namn, skriver Kyrklig tidningstjänst.