DELA

Sjökvarteret vädjar om övergångsställe

Stiftelsen Sjökvarteret vill att landskapsregeringen i brådskande ordning planerar och anlägger ett permanent övergångsställe över Österleden i närheten av Sjökvarterets södra infart.
Styrelseordförande Clas Öfverström och verksamhetsledare Bertil Karlsson har undertecknat en skrivelse som Stiftelsen Sjökvarteret lämnat in till landskapsregeringen.
I skrivelsen påpekar man att stiftelsen flera gånger ansökt om att landskapet anlägger ett permanent övergångsställe vid Sjökvarteret, och man menar att frågan blir ännu viktigare om det planerade bostadsområdet Rönnbergs torg förverkligas.
– Sjökvarteret saknar skyddade passager över Österleden för lätt trafik. Under Sjödagarna, Skördefesten och andra evenemang har tillfälliga sådana iordningställts sedan 1998. Dessa tillfälliga övergångsställen är inte trygga för gångtrafikanterna och de har dessutom visat sig utgöra en fara för bilisterna. Flera mindre kollisioner har inträffat, lyckligtvis ingen med allvarlig utgång, skriver Öfverström och Karlsson.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg