DELA

Sexdömd anmälde missnöje med domen

Den man som förra veckan dömdes till villkorligt fängelse för sexuellt utnyttjande har gjort en missnöjesanmälan.
Det är en förutsättning för att domen ska kunna överklagas i hovrätten. Om en missnöjesanmälan inte görs inom en vecka efter att domen avkunnats vinner domen laga kraft. Ett överklagande ska göras senast trettio dagar efter tingsrättens dom.
Mannen dömdes till ett år och fyra månaders villkorligt fängelse och femtio timmars samhällstjänst för att utnyttjat en ung kvinna sexuellt. Det fanns ingen teknisk bevisning och mannen nekade till brottet.
Tingsrätten ansåg att det blivit utrett ”bortom alla rimliga tvivel” att mannen hade begått det brott han åtalades för. (pd)