DELA

Sex vill bli Övernäsrektor

När tiden gick ut i fredags hade sex personer sökt tjänsten som rektor med övergripande ansvar för Övernäs skola och Övernäs högstadieskola.
De som sökt tjänsten är nuvarande rektorn för Övernäs skola Petra Brunila (Mariehamn), Peter Holm (Finström), Karsten Steiner (Saltvik), Mikael Lattu (Vasa), Linn Franzdotter (Norrtelje) och Kärstin Nilsson-Björk (Sollentuna).
Skolnämnden kommer att ta upp ärendet vid onsdagens möte. Då bestäms hur man ska gå vidare med anställningsprocessen, berättar biträdande skoldirektör Christer Svedmark.
Inom de närmaste åren ska Övernäs skola och Övernäs högstadieskola sammanföras till en skola med årskurserna 1 – 9. Rektorstjänsten innebär ett års anställning och därefter möjlighet till fem års förlängning åt gången. (ak)