DELA

Sex kandidater till förvaltningschef

Tre av de nio personer som sökt tjänsten som landskapsregeringens förvaltningschef var inte behöriga till jobbet.
De sex behöriga kandidaterna som fortsätter att konkurrera om posten är Bert Häggblom, John Eriksson, Jörgen Lundqvist, Stefan Köhler, Lasse Tallqvist samt Erland Jansson.
Rekryteringsgruppen hade sitt första möte i går och chefsjurist Sören Silverström berättar att nästa steg är att begära in vissa kompletterande uppgifter från de sex sökandena. Intervjuer ska hållas i början av augusti med dem som skickat in godkända uppgifter.
Läs mer i papperstidningen! (aks)