DELA

Segla till Franciskusfesten på Kökar

2011 blir det femte året som det ges möjlighet att pilgrimssegla i kung Valdemars kölvatten från Arholma i Sverige till Franciskusfesten på Kökar.
Seglingen börjar med samling i samband med en samling i Arholma kyrka söndagen den 26 juni klockan 16.00. Måndag 27 avsegling mot Åland. Fredag – söndag Franciskusfest på Kökar.
Det finns tre sätt att delta i pilgrimsseglingen:
Med egen båt.
Som besättning i Viksbåt, anmälan till Otto Carneheim tel 0707-464951, kostnad 500 SEK som bidrag till båten samt matkostnad. Du bör ta med tält.
Som besättning i modern segelbåt – ring Otto för kontakt med skeppare.
Mer information finns på www.skargardsmuseer.net – länken Pilgrim.
Läs mer i papperstidningen! (ka-f)