DELA

Samma krav vid inköp och produktion

Varje år köper offentlig sektor in mat för flera miljoner euro. Mat som våra barn, äldre och sjuka ska äta. Åländska lantbrukare erbjuder konsumenterna bra och säker mat men konkurrensen med importerade, prispressade livsmedel är tuff.
Vi vill att man ska ställa samma krav vid inköp av mat som vid åländsk produktion av mat.

Offentlig upphandling ska vara ett verktyg för utveckling och samhällsförändring. Landskapsregeringen rekommenderar att svenska Miljöstyrningsrådets kriterier följs vid offentlig upphandling av livsmedel på Åland. Hur väl följs de kriterierna av kommuner och landskapregeringen?
Landskapsregeringen har olika policyn för t ex vilka tv-kanaler tjänstemän får ha på hotellrummet vid tjänsteresa. När det kommer till representationsmiddagar och LR:s egna kök, finns det ingen policy för varifrån råvarorna ska komma. Det ska självklart ställas krav på att menyn ska bestå av lokalproducerade livsmedel efter säsong.

Varje gång man handlar utländska livsmedel ska man komma ihåg att pengarna hamnar i utländska ekonomiska system. Tänk istället att pengarna ska komma tillbaka till vår region, ”bring back the money”. Det gynnar oss alla i slutändan.
Referensgruppen på Åland för Ny Nordisk Mat arrangerar seminariet ”Gastro Åland” den 1-2 april där tjänstemän, politiker och allmänheten har möjlighet att ta del av föreläsningar om offentlig upphandling med goda exempel från Sverige och Finland. Ta tillfället i akt, för vi kan bli bra mycket bättre på offentlig upphandling!
Ålands producentförbunds marknadsföringsutskott
Ann Sundberg
Johan Åkerblom
Adam Söderlund
Staffan Mörn