DELA

Samarbete i små steg reformerar kommunerna

Samarbete över gränserna ska uppmuntras. Det var partierna eniga om när samhällsformen och eventuella förändringar i kommunstrukturerna debatterades i onsdags.
Debatten skedde på Centerns initiativ. I panelen satt lantrådet Viveka Eriksson (Lib), Harry Jansson (C), Danne Sundman (Ob), Camilla Gunell (S), Lennart Isaksson (M) och Axel Jonsson (ÅF). Moderator/ordfördelare var talman Roger Nordlund (C).
ÅSUB:s utredningschef Katarina Fellman presenterade den nya rapporten ”Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation”
Partierna var i stort ense om följande:
– Uppmuntran till samarbete över alla gränser och inom några konkreta områden, tänka nytt och förutsättningslöst. Ta små steg på samarbetets väg med människornas behov som utgångspunkten. Hela samhället måste ställa upp och ta sitt ansvar och hjälpa när kommuner har problem och fungerar dåligt. Centralorten Mariehamns betydelse för hela Åland är stor, sammanfattar Centern i ett pressmeddelande. (ak)