DELA

Saltviksnämnd oroad för ökade skolkostnader

SALTVIK. Det är oroande att Saltviks kostnader för Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) ökar trots att man får färre elever.
Det anser skol- och bildningsnämnden efter att ha sett NÅHD:s budgetförslag för 2015. Nu vill man ha till stånd ett nytt grundavtal där kommunerna betalar för de platser de faktiskt använder.
I NÅHD:s budgetförslag för 2015 stiger Saltviks kostnader trots att man har färre elever. Med krav om en nollbudget för alla områden inom Saltviks kommun ställer det här till problem.
Detta år uppgår Saltviks andel av NÅHD:s kostnader till dryga 900 000 euro. Och nu befaras de öka till över en miljon. Problemet är, enligt bildningschef Patrik Larsson, att man numera har egna specialklasser i Saltvik, men ändå måste betala för de specialklasser som hålls inom förbundet.
Patrik Larsson säger att man nu vill att Saltviks kommun ska trycka på att det nya grundavtalet för NÅHD går igenom.
– Det finns ett förslag som inte klubbades igenom inom förbundet. Där står att kommunerna betalar för specialklasserna enligt brukandegrad.
I det gällande avtalet fungerar Träningsskolan så att kommunerna betalar för de platser de använder, men för specialklasserna ska alla betala solidariskt. Men Saltvik och även Sund och Vårdö har egna specialklasser.
– Det innebär att vi betalar dubbelt. Våra egna specialklasser och så delar vi på kakan för de specialklasser som de två återstående kommunerna behöver.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds