DELA

Sålde tomten till sig själva

Säger landskapsregeringen ja till aktiebolaget Bryggan Fastigheters ansökan om jordförvärvstillstånd för makarna Weiss tomt i Lemland Järsö, eller säger man nej för att kopplingen mellan privatpersonerna och bolaget är uppenbar – bolaget är nämligen helägt av makarna Weiss. Tomten som de köpt för 200.000 euro sålde de till bolaget för 15.300.
I går berättade Nya Åland att den strandtomt som Carita och Robin Weiss köpte redan håller på att bebyggas trots att makarna nekats jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen.
Bygglovet hade beviljats av byggnadsnämnden i Lemland i mars i fjol i Henrik Dahlmans bolag Fastighets ab Bergös namn eftersom bolaget fortfarande innehade lagfarten.
När Nya Åland ringde upp honom förnekade han all kännedom om bygglovsansökan och bestred att han innehar lagfarten för tomten.
Men i bygglovshandlingarna på kommunkansliet finns en fullmakt som Henrik Dahlman, ensam styrelseledamot i Fastighets ab Bergö, i oktober 2009 gett Carita och Robin Weiss för bygglovsansökan.


Nytt bolag
Redan i december 2009 lämnades jordförvärvstillståndsansökan in i under bildning varande (ubv) bolaget Bostads ab Bergös namn. Ansökan drogs dock tillbaka.
Då var det dags för nästa bolagsbildning, nu ubv Bryggan Fastigheter ab som i somras övertog tomten av makarna Weiss för 15.300 euro i en intern transaktion. Ursprungligen betalade makarna Weiss 200.000 euro.
I oktober i fjol lämnade bolaget in ansökan om jordförvärv till landskapsregeringen, undertecknad av styrelseledamoten Patrick Sjöberg.
I ansökningshandlingarna finns också en kopia på bolagsbildningsavtalet för Bryggan Fastigheter ab, berättar landskapets administrationschef Sören Silverström.
– Carita och Robin Weiss äger alla de totalt 100 aktierna i bolaget till hälften var, säger han.
När avslagsbeslutet vunnit laga kraft skickade landskapsregeringen en förfrågan till makarna Weiss om tomten överlåtits i enlighet med beslutet.
– Svaret var att man lämnade in ansökan om jordförvärvstillstånd för Bryggan Fastigheter att äga tomten, berättar administrationschefen.


Laglig överlåtelse?
Den fråga som landskapsregeringen alltså ska ta ställning till är om makarna Weiss har överlåtit tomten på det sätt som stadgas i jordförvärvslagen, det vill säga till någon som enligt lagen har rätt att förvärva den.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre


Titte Törnroth-Sarkkinen