DELA

Så vill lr stöda näringslivet

Ökad tillväxt och export, hög sysselsättning med arbetsplatser på hela Åland, och en bredare näringslivsbas med stöd för spetskompetens.
Det är landskapsregeringens mål, skriver näringsministern Jan-Erik Mattsson (C) och lantrådet Viveka Eriksson (Lib) i sitt svar på oppositionens spörsmål.
Oppositionspartierna vill veta vilka konkreta åtgärder regeringen förbereder för att stöda näringslivet. Spörsmålet bottnar i ett utbrett missnöje med en näringslivspolitik som Roger Jansson (FS) kallat ”osynlig”.
Bland de åtgärder som nu nämns finns en analys av Ålands maritima kluster som underlag för det fortsatta sjöfartspolitiska arbetet. Sjöfartsutbildningen anpassas till de reella yrkeskraven inom sjöfarten i dag. Och regeringen fortsätter argumentera för ett reserveringssystem i företagsbeskattningen för ny- och återanskaffningar. Det skulle stimulera rederiföretagens investeringar i nytt tonnage när konjunkturen vänder.
Regeringen stöder filmprojekt och idrottsevenemang som kan öka intresset för Åland som resmål. Och man är redo att ge ekonomiskt stöd till investeringar som höjer kvaliteten på logianläggningar i landskapet.
2009 är företagsamhetens år på Åland och regeringen satsar fortsättningsvis på företagsutveckling, investeringar i produktion, produktutveckling, exportmarknadsföring, kvinnors företagande och innovationer. Rådgivningstjänster till företagare samordnas, med en gemensam ingång till den samhällsfinansierade starta eget-verksamheten. Med samordningen minskas landskapets utgifter.
Regeringen fortsätter stöda utbyggnaden av bredbandsnätet för att underlätta distansarbete.
Men besparingar måste göras för att trygga den långsiktiga stabiliteten, och just nu prioriterar regeringen hälsa, sjukvård, omsorg och utbildning. (pd)