DELA

Så minns man Stig Lundqvist

I mer än ett halvt sekel innehade sjöfartsrådet Stig Lundqvist betydande poster inom åländsk shipping.
I måndags avled han vid en ålder av 83 år.
Stig Lundqvist kom från en av de stora redarsläkterna med rötter i Vårdö och Lemland. Hans far Hugo Lundqvist var en av de första som satsade på maskindrivna fartyg, efter att segelsjöfarten överlevt ovanligt länge på Åland, och var också den som grundade Lundqvistsrederierna som idag innehar en stor tankfartygsflotta.

Många goda sidor
Stig Lundqvist tog över som vd i familjerederiet efter den äldre brodern Fraenk Lundqvists frånfälle 1978. Numera styrs rederiet av brorsonen Ben Lundqvist som haft en del kontroverser med sin farbror genom åren.
– Jag kan i alla fall säga så mycket att Stig hade många goda sidor och bolaget har mycket att tacka honom för. Hans styrka var att egentligen ingenting var omöjligt.

Stridbar
Stig Lundqvist var i nästan 20 år bolagets vd. När han efter studier och arbete i Finland och England flyttade till hemstaden Mariehamn 1950 blev det förutom arbete vid familjerederiet också arbete som advokat och ombudsman och senare vd på Ålands redarförening. Han arbetade vid redarföreningen i sammanlagt 22 år och var med i styrelsen efter det..
– Han var mycket aktiv i styrelsen när jag började 1987. Jag tror hans betydelse för åländsk shipping var enorm. Han var en mycket aktad skeppsredare och hörde till den gamla stammen. Han hade ett brilliant intellekt och var stridbar person. Stridbar är ett ord som beskriver honom, säger Ålands redarförenings vd Hans Ahlström.

Styrelseaktiv
Stig Lundqvist satt också i en rad styrelser, bland annat i rederi Ab Sallys styrelse åren 1953-1978 och i rederiaktiebolaget Evas styrelse från 1954. Också vid det samseglande fraktrederiet United Owners tillblivelse och verksamhet var Stig Lundqvist engagerad. Det är tre rederier som inte finns längre.
Däremot var han med när bilfärjerederiet Ålandsfärjan bildades 1963 med sjöfartsrådet Gunnar Eklund som initiativtagare. Det rederiet är idag Viking Line.

Internationellt
Stig Lundqvist var också engagerat internationellt inom sjöfarten. I fyra år var han medlem i finlandsdelegationen vid IMCO:s generalförsamlingar i Paris och London, han var också styrelsemedlem i Assuranceföreningen Skuld i Stockholm och Oslo och i styrelsen för Nordisk Skibsrederforening i Oslo. Han var också medlem i Lloyds Register of Shippings Nordic Committé ett tiotal år.
Under senare år väckte han uppmärksamhet vid de stora bolagens bolagsstämmor där han ofta kom med kritik och ändringsförslag som störde uppdragna riktlinjer.
Men hans insats inom åländsk rederiverksamhet åren 1950-2000 är det som får tyngd i historieböckerna.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax