DELA

(S) backar om beskattning

När de flesta i lagtinget hade uppfattningen om att man var eniga angående övertagande av beskattningsbehörigheten väckte Camilla Gunells (S) anförande om att det åländska folket inte vill ha egen beskattning viss förvåning.
– Ålänningarna värderar tryggheten högre, sade Gunell.
När Ålands socialdemokraters partiordförande Camilla Gunell höll sitt anförande i beskattningsdebatten i lagtinget i går backade hon och partiet från sin tidigare linje om att Åland behöver ha en egen beskattning.
– Som jag upplever det vill inte Ålands folk ha en egen beskattning. De värderar tryggheten högre och tror inte att politikerna klarar av det.
Enligt Gunells uppfattning är man också orolig för svågerpolitik och problem med att klara av administrationen.
– Vi måste ta det här på allvar, sade Gunell.
Socialdemokraterna anser att man måste informera det åländska folket om vad det innebär med egen beskattning. Men vem som sitter på svaret är oklart.
– Skattemeddelandet är en bra grund, men ger inga svar, mest frågor.

Egen modell
Frågor som måste besvaras är om Åland klarar av att slå vakt om välfärden. Nu har man lanserat en egen modell med inspiration från Skottland.
– ”Egna pengar i börsen” innebär att Åland under en övergångstid visar att man klarar av att upprätthålla välfärden.
Fördelarna med modellen är att den också övertygar beslutsfattarna i riket om att Åland inte strävar efter att skattekonkurrera med staten.
– Vi har en lång väg att gå och det är klokt att ta små steg. Det är olyckligt att ramlag och ekonomiskt självstyre kopplas samman. Motståndet mot metoden är större än mot egen beskattning.

Rädsla i Helsingfors
Vicelantrådet Britt Lundberg (C) replikerade att ÅSUB:s utredning visat att Åland kan klara av ekonomiskt självstyre.
– Folk läser inte ÅSUB:s rapporter, svarade Gunell.
– Problemet är inte att vi måste visa att vi klarar det, replikerade Anders Eriksson (ÅF). Problemet är att de i Helsingfors är rädda att vi klarar det för bra och att de tappar kontrollen över Åland.
Även Johan Ehn (FS) uttrycket sitt beklagande att socialdemokraterna backar i frågan.
– Jag har svårt att förstå argumentet att Ålands folk har svårt att förstå. De har det ultimata sättet att vart fjärde år ta ställning och välja in det parti som för fram saker de kan förstå.
Men Gunell påpekade att man fortsätter att arbeta med frågan och att få fram svaren på de frågor som ärendet väcker.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax