DELA

Rörande enigt mellan blivande lantråd, talman

Det bjuds på presskonferens i regeringsmatchens halvtid med coacherna. Men matchen är rena sömnpillret.
Utåt sett i alla fall.
– Det känns väldigt bra och stabilt, säger lantrådskandidaten Viveka Eriksson.
Och med det menar hon att liberalerna och centern är rörande överens. Hittills.
Det är så bra att hon till och med får anlita sittande lantrådet Roger Nordlunds sekreterares tjänster i arbetet med regeringsbildningen.
Det som avslöjades på presskonferensen i går förmiddag var fördelningen av ministerposterna i den kommande landskapsregeringen.


Posterna fördelade
Förutom lantrådsposten får liberalerna finansminister-, kansliminister- och social- och miljöministerposterna. Centern får näringsminister-, utbildnings- och kulturminister- och trafikministerposterna. Fördelningen blir 4-3 till liberalerna.
Men några namn avslöjas inte.
– Namnen presenteras sedan när vi är färdiga med regeringsprogrammet, säger Viveka Eriksson.


Bra Nyan-tippning
Nya Ålands tippning strax efter valet var att Runar Karlsson (c) sitter kvar på sin trafikministerpost, medan Britt Lundberg (c) blir kultur- och utbildningsminister. Lagtingsman Jan-Erik Mattsson (c) har tidigare bekräftat att han är påtänkt som näringsminister.
Vad gäller de liberala ministrarna, förutom lantrådet Viveka Eriksson, tippade Nya Åland Mats Perämaa som finansminister, Katrin Sjögren som social- och miljöminister och Roger Eriksson som kansliminister.
Sett till fördelningen av posterna mellan partierna stämmer det exakt.


Tidtabellen
Onsdagen den 21 november skall den nya landskapsregeringen presenteras enligt lantrådskandidatens tidtabell.
– Den 19 och 20 skall vi ha en slutmangling av regeringsprogrammet, säger Viveka Eriksson.
Just nu arbetar liberalernas och centerns totalt 18 lagtingsledamöter för fullt i olika arbetsgrupper för att ta fram underlag till regeringsprogrammet.


Chans för lobbyister
– Vi hör olika sakkunniga, vi pratar med en massa organisationer och vi talar med landskapsförvaltningen för att få en faktabas, säger Viveka Eriksson.
– Det finns nu goda möjligheter att påverka innehållet i regeringsprogrammet för duktiga lobbyister. Vi vill göra ett så bra handlingsprogram som möjligt, säger Roger Nordlund.
Hur går det med de frågor där ni har olika åsikter, som näringsrätten?
– Vi har inga problem med det, säger Viveka Eriksson.
Betyder det att ni lagt er i den frågan?
– Vi går inte in på det i det här skedet.
När det gäller övertagandet av beskattningen då?
– Vi återkommer om innehållet i regeringsprogrammet.
– Vi lyckades ju skriva ett handlingsprogram med centern, FS och socialdemokraterna förra gången, påpekar Roger Nordlund.


Samarbetet med Erland?
Nej, ingenting tycks rubba fronten liberalerna och centern i det här skedet, inte ens en fråga från tidningen Ålands reporter om Olof Erlands ställning och möjligheten för den blivande talmannen att samarbeta i lagtinget med sin avpolletterade näringschef.
– Vi har inte haft några problem att prata med varandra nu, säger Roger Nordlund


Fyller 50
Han bekräftar också att han nu är föreslagen av sin egen lagtingsgrupp som talman. Det betyder att Gunnar Jansson (lib), som valdes till talman förra veckan, träder tillbaka när regeringsbildningen är klar.
Och mitt i slutmanglingen av regeringsprogrammet passar nuvarande lantrådet på att fylla 50. Det blir mottagning i landskapsregeringen måndagen den 19 november.
Vilken inverkan nu det kan få på regeringsprogrammet?

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax