DELA

Rök i nya Miramargaraget

Röken ligger tät i Mariehamns nyaste parkeringshus. Miramargaraget öppnar nästa vecka. Igår testades fläktsystemet och Nyan fick vara med.
Skylten nedanför biblioteket anger att parkeringenshuset är fullt. Den ljuger lite för det ännu inte öppnade Miramargaraget är nästan tomt. Det lyser vitt och fräscht. I taket löper rödmålade rör. Snart finns många nya underjordiska parkeringsplatser i Mariehamn.
Parkeringsgaraget öppnas nästa vecka. Bland det sista som behöver göras innan det tas i bruk är kontrollen av garagets fläktsystem.
Antti Kontkanen från huvudleverantören Fläkt Woods är nöjd med testresultatet.
– Det här är ett nytt energisnålt system som bara har funnits tre år i Finland. Det är populärt och mycket använt i de större städerna.

Energisnålt
Fördelen med detta system är att det är energisnålt.
Ture Karlsson från Turing Ab har projekterat och gjort VVS-ritningarna för garaget.
– När garaget är tomt står fläktarna stilla. De stoppar och stannar beroende på kol-oshalten i garaget.
Kol-oshalten mäts av givare som är fästade på garagets pelare. Garaget är indelat i fyra zoner med givare i varje, så bara de fläktar som verkligen behövs startar.
Antti Kontkanen startar rökmaskinen och efter några sekunder brummar fläktarna i gång.
– Rökmaskinen använder vi inte för att simulera brand, men röken behövs för att vi skall kunna se och kontrollera luftströmmarna i garaget.
Förr användes fläktsystem med kanaler, där uppstod tryckfall och det behövdes mycket el för att få igång luftflödet.
– Det här vädrar ur vid behov.

Utsugningsfläkt
Ture Karlsson visar fläktarna i taket.
– De är jetfläktar som bara transporterar luften i garaget till den stora utsugningsfläkten.
Vi kryper in bakom ett galler och tittar upp i två höga lufttrummor och får på kuppen frisyrerna omgjorda på nolltid.
– Här sugs luften ut ur garaget. Luften ventileras också genom garagets in- och utgångar.
När fläktsystemet är på för fullt är luftflödet tio kubikmeter per sekund. Det finns också en brandgasfläkt med större kapacitet: femton kubikmeter per sekund..
– Det är brandkåren som startar den fläkten vid brand. Då kommer de hit och stänger ventilationen till biblioteket och startar brandfläkten.

KATARINA GÄDDNÄS

katarina.gaddnas@nyan.ax