DELA

Riskfyllda gropar kvar vid badstrand

Den slitna bottenmattan, och därmed de potentiellt farliga groparna i leran, vid Gröna uddens badstrand kommer inte att åtgärdas i år heller. Tillstånd finns, men pengar saknas.
– Det vi kan göra inför årets säsong är att kartlägga och märka ut groparna, säger markchef Håkan Lindén.
Storleken och antalet gropar vid Mariehamns stads badstrand vid Gröna udden har varierat kraftigt från säsong till säsong.
Vissa somrar har groparna inte ställt till med några problem alls, medan andra år har de orsakat allvarligare tillbud. Både barn och vuxna har ramlat ner i de djupa gropar som bildas i den håliga bottenmattan.

Livsfarligt
Senast förra sommaren var groparna nära att kosta en pojke livet. Pojken vadade på grund vatten tillsammans med sin vårdare. Vårdaren bar den respirator som pojken är beroende av, då denna plötsligt sjönk ner i en grop i botten och respiratorn vattenfylldes. Genom snabbt och rådigt ingripande av vårdarna kunde dock allvarligare följder undvikas.
Redan 2003 fanns planer och söktes tillstånd för att byta ut bottenmattan vid Gröna udden, men projektet genomfördes inte.
I februari i år beviljades staden förnyat miljötillstånd av ÅMHM för samma åtgärd. Beviljandet av tillstånd innebär dock inte att mattan åtgärdas till sommaren 2010.
– Nej, det finns inga pengar i år, säger arbetsledare Kaj Herlin vid stadens markavdelning.
Läs mer i papperstidningen.

ANNA BJÖRKROOS