DELA

Retpack överklagar dom om patenttvist

Åländska företaget Retpack Solutions överklagar domen i Helsingfors tingsrätt.
– Vi har anmält missnöje och är beredda att föra saken till högre instans, säger Krister Martell vid Retpack Solutions.
Fallet handlar om en segdragen patenttvist mellan Retpack och Palpa, det bolag i Finland som sköter om återvinning av dryckesförpackningar i Finland. Retpack beskyller Palpa för stöld av ett prisbelönt och patenterat datasystem för effektiv hantering av returförpackningar.
Tingsrätten dömde nyligen till Palpas fördel. Retpacks patent ogiltigförklarades och bolaget ålades betala Palpas rättegångskostnader på cirka en halv miljon euro. (tt-s)