DELA

Restaurangmaten blev billigare

Matserveringarna i Mariehamn ligger väl till i en jämförelse över utfallet av momssänkningen för restaurangmat i juli i fjol.
Priserna sänktes i medeltal 3,6 procent. Medeltal i hela riket är 4,1 procent.
När momssänkningen för restaurangmat aviserades i fjol gjorde Konsumentverket en priskontroll både i riket och på Åland. Ännu en gjordes efter momssänkningen för att utröna om sänkningen kommer konsumenterna till del. Kontrollen gjordes på uppdrag av hotell- och restaurangbranschorganisationen MaRa.
Henry Öberg, inspektör vid Statens ämbetsverk på Åland kan berätta att momssänkningen vid matserveringarna i Mariehamn ligger på en relativt bra nivå nationellt sett. Priserna sänktes med 3,6 procent. Medeltalet i landet är 4,1 procent. Mest sänktes priserna i sydvästra Finland där sänkningen var 4,2 procent.
Jämförelserna gjordes på 20 matserveringar i Mariehamn. Den landsomfattande uppföljningen omfattade 392 matserveringar.


Ren uppföljning
Öberg ger inte ut namn eller priser på de företag som granskades eftersom det är en ren uppföljning, beställd av makthavarna för att se hur en åtgärd som momssänkning påverkar konsumenterna.
– Det finns några som inte sänkt priserna alls, säger Öberg. Till och med att någon höjt.
Priserna höjs vanligtvis lite inför sommarsäsongen påpekar Öberg, men även inflationen kan leda till prishöjningar inom branschen.
Det är inget tvång att sänka priserna i samband med att momsen sänktes, men Öberg tror att de företag som inte gjorde kan hamna i sämre dager.
– Konsumenterna är uppmärksamma och ser vad som händer.
Men det positiva enligt Öberg är att de åländska företagarna inte avvikit från dem i riket.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds