DELA

Reningsmissen kartlagd

En grupp konsulter från Sverige tror sig ha hittat förklaringen till att svart- och gråvatten från fartyget Eckerö har orsakat så stora problem i reningsverket under det år fartyget trafikerat.
Konsulterna har jobbat på Rederi ab Eckerös uppdrag.
Det säger Kåre Lagerquist, konsult från företaget VA-Projekt ab i Gävle som tillsammans med andra experter noga kartlagt vad som kan ha orsakat problemen i reningsverket efter att fartyget Eckerös grå- och svartvatten började tas om hand på våren i fjol.
– Vi har jobbat ända sedan slutet av mars. Vi har åkt med båda färjorna och studerat dem, och vi har också synat reningsverket för att få en helhetsbild.
Det konsulterna snabbt kunde konstatera var att den bassäng för fartygsavloppsvattnet som rederiet skulle låta bygga vid reningsverket hade fel storlek och att den fettavskiljare som skulle installeras på kajen inte var klar, trots att högsäsongen närmade sig med fart. Bassängen var visserligen på gång, men den blev bara hälften så stor som enligt ursprungsplanerna och kunde därför inte användas som det var tänkt.
Nästa upptäckt var att belastningen från Eckerölinjens fartyg står för en mycket större del av belastningen i reningsverket än man hittills utgått från. Därför krävs förbehandling innan vattnet renas.


Eckerösörja
Frågan som förbryllat många är varför det har gått att ta emot vattnet från Roslagen men inte från Eckerö. Förklaringen är att toalettvattnet behandlas på olika sätt i fartygens tankar, berättar Kåre Lagerquist.
– Det visade sig att Eckerös svartvatten roterar under hela resan och allt blir till slut jättefinfördelat. När massan blandas med gråvattnet och fettavskiljningen i vattnet från storköken ombord inte fungerar så blandas alltihop till en enda sörja där fettet inte kan flyta upp till ytan.
I Roslagen finfördelas inte svartvattnet på samma sätt och därför hålls fettet åtskilt.
Så vad kan då göras?
Konsulternas förslag – som redan håller på att förverkligas – är för det första att svart- och gråvattnet från fartygen måste separeras. Just nu installeras en fettavskiljare, marknadens största, för gråvattnet på kajen i Berghamn. Ombyggnader behövs också ombord på fartyget.


Omöjligt först
– Från rederiet fick vi först beskedet att det var omöjligt. Men det blev möjligt när vi förklarade att ett nytt, mycket kostsamt steg annars måste byggas in i reningsverket och att anslutningsavgifterna för rederiet i så fall skulle höjas betydligt. Någon måste ju betala, säger konsulten.
Den fettavskiljare som finns ombord på fartyget räcker inte till, konstaterar han, och dessutom står den så varmt – i maskinrummet – att fettet inte stelnar och flyter upp.
I reningsverket ska fartygens vatten tas emot skilt från övrigt avloppsvatten och septiktankslam. I båda bassänger bygger man in luftare som ska syrsätta vattnet.
Om allt går riktigt bra så kan alla nya steg tas i bruk samtidigt den 14 juni. Den tidsramen har Benny Gustavsson, som bygger om i reningsverket, gett.
– Hade någon tidigare frågat oss om det är rimligt att komma i gång så snabbt så hade vi svarat nej. Men alla har jobbat så hårt så att det kanske går, säger konsulten.


Inte gråvatten
I dag tar reningsverket emot Eckerös svartvatten men inte det gråa som innehåller fett. Fettet från avskiljaren på kajen ska fortsättningsvis tas om hand skilt och köras bort, även när reningsverket igen börjar ta emot gråvattnet.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax