DELA

Regnbågsfrågor till riksdagskandidater

Åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren har gjort en enkät bland riksdagskandidaterna om aktuella frågor för homo-, bi- och transsexuella.
Här är svaren.
Frågorna var:
1. Kommer du i ditt arbete som riksdagsledamot att rösta för en könsneutral äktenskapslag, och kommer du att jobba för t.ex. lika rättigheter för samkönade par och heteropar gällande vigsel, adoption och gemensamt efternamn?
2. Tycker du att personer som genomgår en könskorrigeringsprocess (man till kvinna/kvinna till man/annat) skall få spara sina spermier eller äggceller för att senare i livet använda dem till att skaffa egna biologiska barn?
3. Anser du att det principbeslut som togs tidigare i år av ÅHS styrelse där det beslutades att även lesbiska par och ensamstående kvinnor har rätt till finansierad hjälp, bör gälla i hela Finland?
Axel Jonsson (Åf), Christian Beijar (S), Eva Ekström-Andersen (Lib) och Elisabeth Nauclér svarade ja på samtliga frågor
Henry Lindström (C):
1. Jag kommer att stöda förslag i den riktningen men det blir komplicerat då man tar med alla dessa frågor . T:ex adoption är ett svårt område.
2. Ja, om man finansierar det själv.
3. ÅHS har inte beslutat så och jag anser inte att det skall vara så.
Lennart Isaksson (M):
– Jag tackar för intresset. När det gäller era frågor är jag inte tillräckligt informerad och har inte deltagit i tillräckligt många samtal runt detta för att ta ställning i form av ja/nej svar.
– När det gäller ställningstaganden i framtiden kommer jag att ta del av debatten och dess underlag före besluten. En för mig viktig faktor är hur jag ser på barnens situation i fallen och vad jag uppfattar vara barnens bästa kommer att vara starkt vägledande.
Johan Ehn (M):
1. Jag kommer att stöd en könsneutral äktenskapslag i den formen att rättigheterna i äktenskap, oberoende samkönade eller heteropar, skall vara lika. Jag anser dock inte att staten skall tvinga kyrkan till att genomföra vigsel av samkönade par om kyrkan så inte vill. Min princip är nämligen att stat och kyrka skall hållas skilda åt och det som gäller kyrkan får kyrkan själv bestämma om. För egen del stöder jag kyrklig vigsel också av samkönade par.
2. Det tycker jag att kunde vara ok.
3. Hjälpen skall vara samhällsfinansierad i de fall när det finns medicinska orsaker till att hjälp behöver ges. Är orsaken ”enbart” beroende på att man är ett lesbiskt par skall man ha möjlighet till hjälp, men få då stå för finansieringen själv. %uF0B7
Tony Asumaa (Lib) svarade inte. (ms)