DELA

Registrering sätter käppar i hjulen för folkraceförare

LAGTINGET Kravet på registrering hindrar folkraceentusiasterna att använda sig av åländska bilar. Det här är ett byråkratiskt hinder som borde åtgärdas tycker Danne Sundman (Ob).
– Att gamla bilar tas ur trafik och bara används vid ett fåtal tillfällen per år är positivt för miljön.
Sundman ville under onsdagens plenum veta vad landskapsregeringen tänker göra åt saken.
Trafikminister Veronica Thörnroos (C) säger att lagtsiftningen kräver att varje fordon ska ha ett nummer som följer bilen ”från vaggan till graven”. När Åland implementerade EU:s skrotfordonsdirektiv infördes producentansvar för bilar. Åtgärden var nödvändig, säger Thörnroos, eftersom det i de åländska skogarna fanns ett stort antal uttjänta bilar. När det inte gick att hitta en ägare blev det samhället som fick stå för notan när bilen skulle tas omhand.
– Det är inte rätt. Den som smutsar ner ska också betala. Därför valde vi att implementera EU-direktivet.

Mindre kostnad
Lagen ger ändå utrymme för att avställda bilar ska kunna användas för folkrace. Om ett ägarbyte görs är det köparen som ansvarar för det. Transaktionen kostar 12 euro och ska göras inom en vecka.
– Det är möjligt att man tycker att det här är betungande men så ser det ut.
Avställningen vid ett ägarbyte ska också göras skriftligen om bilen ska användas till folkrace.
– Då är vi uppe i en summa på 22 euro för de administrativa kostnaderna.
Det är möjligt att göra om regelverket för folkracarna, säger Thörnroos. Men då måste lagstifningen justeras och direktivet notifieras.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman