DELA

Regeringssprickan hängde i luften

LAGTINGET. Sprickan i regeringen hängde i luften när lagtinget debatterade gymnasiereformen i går. Centern och Liberalerna var inte överens om det förslag som landskapsregeringen lagt fram. Centerns Runar Karlsson inledde händelseförloppet genom att rösta med oppositionen i kulturutskottet.
Det blev en bordläggning som räddade landskapsregeringen från att falla inför öppen ridå i lagtinget i går. Landskapsregeringen, med utbildnings- och kulturminister Britt Lundberg (C) som primus motor, har gett ett förslag till reform av utbildningen på gymnasialstadiet på Åland. Lagtingets kulturutskott har behandlat ärendet om gjort en del ändringsförslag, som Nyan redan berättat om.
Utskottet var överens på alla ändringspunkter utom på frågan om vem som ska få utnämna de ledande tjänstemännen i det framtida Ålands gymnasium. Vem ska få utnämna skolans förvaltningschef och rektorer?
I landskapsregeringens förslag är det landskapsregeringen som utser förvaltningschefen och rektorerna. I utskottets förslag är det skolans styrelsen som gör det.

Runar mot sin minister
Utskottet var inte överens utan frågan löstes genom omröstning. De liberala representanterna Ulla-Britt Dahl och Margaret Lundberg höll på landskapsregeringens linje medan Johan Ehn(FS), Camilla Gunell(S) och Runar Karlsson (C) röstade mot.
I lagtingsdebatten i går stod det snabbt klart att landskapsregeringen inte kunde vara säkra på att hela Centern stod bakom sin ministers förslag. Även om talen hölls i talarstolen pågick det en febril aktivitet mellan Liberalernas gruppordförande Gunnar Jansson och Centerns dito Gun Carlson. Det diskuterades bland bänkarna och utanför salen och slutligen steg Gun Carlson upp i talarstolen och föreslog bordläggning av ärendet till tisdagens plenum för att inte riskera en omröstning.
– Centern har en enig vilja att få igenom lagen nu och jag gillar inte fördröjningen. Men målsättningen med bordläggningen är att nå största möjliga enighet
Carlsons förslag understöddes av Gunnar Jansson och ärendet bordlades. Nästa behandling blir på tisdag.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax