DELA

Regeringen vill främja ålänningars hälsa

Ålands första hälsopolitiska program är färdigt. Målet är en god hälsa för alla ålänningar.
– Det handlar om att ge nycklar till hur man mår bra, säger PD Fredrica Nyqvist som utarbetat programmet.
Om tio år ska ålänningarna må bättre än nu. Om landskapets hälsopolitiska program lyckas ska barn och ungdomar känna sig tryggare, ålänningar i arbetsför ålder kunna lösa arbetsplatskonflikter utan sjukskrivningar och pensioneringar, äldre personer kunna bo hemma och klara sig själva längre år 2020.
Åtminstone är det en del av målen för det hälsopolitiska program som presenterades av landskapsregeringen i dag.
Politices doktor Fredrica Nyqvist har samlat in och analyserat materialet som programmet bygger på. En referensgrupp bestående av socialminister Katrin Sjögren (Lib), hälsovårdsinspektör Eivor Nikander och landskapsläkare Birger Ch. Sandell har deltagit i programmets utformning.
– Vi vill få ålänningarna att inse att hälsa inte bara är ÅHS, säger Sandell. Hälsovården kommer in när man redan är sjuk.

Hälsa, inte hälsovård

Fokus på Åland har varit på hälsovård, men nu har man tagit tag i hur man ska främja ålänningarnas hälsa. Bortsett från faktorer som man inte kan påverka, som kön, ålder och genetiska faktorer ska ålänningarna bli medvetna om vad som påverkar hälsan.
Nu sänds programmet på remiss till bland annat den tredje sektorn, det vill säga ideella organisationer som till exempel Röda korset och Folkhälsan.
Läs mer om hur man ska få ålänningarna att må bättre i morgondagens Nya Åland.

NINA SMEDS
nina.smeds@nyan.ax