DELA

Regeringen ger en stimulansbudget

Första tilläggsbudgeten för år 2014 ska fungera som en vitamininjektion för näringslivet och hela samhället säger finansminister Roger Nordlund (C).
En landskapsgaranti på 1,5 miljoner euro för landbaserad fiskodling , ett investeringsstöd för näringslivet på 950 000 euro och för lantbruket på 250 000 euro ingår i tilläggsbudgeten.
Omstruktureringar inom ÅHS ger inga ökade kostnader med ska göra verksamheten effektivare.
Man vill också se om det går att flytta landskapets verkstad i Jomala Möckelö till Långnäs hamn och då också eventuellt kunna sälja tomten i Möckelö för boende eller industriverksamhet.

Nina Smeds
nina.smeds@nyan.ax