DELA

Rätt att införa pauser på färjor

I ett domslut från Arbetsdomstolen slås fast att Ålands landskapsregering har rätt att planera in matraster och andra pauser för däcks- och maskinbefäl ombord på landskapets frigående färjor.
Det sägs i ett pressmeddelande.
Pressmeddelandet fortsätter:
Landskapsregeringen är nöjd med domstolens beslut som ger arbetsgivaren rätt att planera in matraster och andra pauser ombord på landskapets frigående fartyg.
– Nu finns det möjligheter för att komma överens om att skapa ett bättre system för vilotider och lönekostnader. Beslutet ger oss också en bra grund för att gå vidare och nå en för alla parter bra lösning i andra aktuella frågor, säger landskapets rederichef Kaj Jansson.
Arbetsgivare och fackförbund kommer att träffas under fredagen. Parterna kommer då att diskutera frågor som rör kollektivavtal och det avgivna domstolsbeslutet.