DELA

Protester mot postnerskärning

BRÄNDÖ. Posten Åland har minskat personalen på Brändö de senaste decennierna.
Nu skriver kommunen till landskapsregeringen för att protestera mot nerskärningarna.
Personalstyrkan är i dag bara 6,5 timmar per dag.
– För kommunen och skärgården medför denna utveckling en centralisering av verksamheten till fasta Åland. Den är oroväckande och står i stark kontrast med landskapets uttalade ambitioner att hålla skärgården levande, står det i Brändö kommuns skrivelse. (ka-f)