DELA

Protest mot nedskärningar i barndagvård

JOMALA. Röster höjs nu mot Jomalas förslag att ta bort 80-procentsalternativet inom barndagvården i kommunen.
Protestlistan fylls på med föräldrar och daghemspersonal, samtliga kritiska till att ett populärt alternativ försvinner.
Sedan 2002 har föräldrar i Jomala haft möjligheten att ha sina barn på dagis under 80 istället för 60 eller hundra procent. Ett populärt alternativ som i dag utnyttjas av majoriteten av föräldrar.
Jämfört med hundraprocentsalternativet vet daghemspersonalen exakt vilka tider barnen är på plats. Avtalet underlättar både för de små, som inte får lika långa dagar, och för personalen som får lättare att planera sitt arbete.
Jomalabon Maria Jonsson är förälder och mycket kritisk.
– Jomala har gått in för att vara den barnvänliga kommun. Jag har varit så nöjd med det här. Det gynnar alla, både barn, vuxna och anställda. Det blir en god spiral och det är positivt när det är struktur, säger Maria.

Besviken
Ann Grunér-Jansson är föreståndare på Österkulla daghem och också hon besviken över förslaget.
– 60 procent består, men det är få föräldrar som har möjlighet att gå ner så mycket. Väljer fler hundra procent blir det jobbigare för vår del. Vi vet inte när föräldrarna hämtar sina barn och kan inte dimensionera personalen.
Kommunstyrelsen sammanträdde nyligen och röstade då ned ett alternativt förslag framfört av vice ordförande Carina Aaltonen. Det gick ut på att 80 procent behålls, syskonrabatten halveras, maxtaxan höjs från 220 till 233 euro samt att timantalet för 80 procent sänks från 36 till 35.
Nya förslaget skulle spara 29.000 euro istället för 42.000. Mellanskillnaden skulle finansieras genom en höjning av prognosen för skatteintäkter med 13.000 euro.

Inte genomförbart
Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Strand menar att Carina Aaltonens förslag inte är ekonomiskt genomförbart.
– Då måste vi låna pengar från banken för att finansiera driften, det går inte.
När Jomala går ut för att vara en barnvänlig kommun, verkar inte dessa nedskärningar lite motsägelsefulla då? Ska man inte satsa på barnen?
– Alla dagis i kommunen är topprenoverade. Och vi kan inte sätta kommunen i ekonomisk kris heller. Eftersom vi inte diskuterat förslaget i partigrupperna än kan jag inte säga något om det.
Är det troligt att förslaget går igenom?
– Jag säger varken bu eller bä. Det tas upp i fullmäktige på torsdag. Hur det går får vi se då, säger Jörgen Strand.

Endast en bråkdel
I dag är det, förutom Jomala, endast Lemland som erbjuder 80 procents barndagvård. I Mariehamn pågår däremot diskussioner om att införa detsamma, säger Ann Grunér-Jansson.
– Det känns fånigt att Jomala tar bort det när stan ska införa det.
– För många familjer är det inte ekonomiskt möjligt att gå upp till hundra procent, säger Maria Jonsson.

CECILIA LINDVALL